سمینار ورقه های تقویتی FRP در قاب های بتنی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۱۲۰

سمینار بسیار عالی با موضوع ورقه های تقویتی FRP در قاب های بتنی، کارشناسی ارشد عمران با فرمت ورد. قابل ارائه برای سمینارهای کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی و سراسری