آخرین اخبار : 

بلوک نقشه مبلمان بیمارستان-هرآنچه از مبلمان بیمارستان نیاز دارید

یکشنبه ، ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22 views ۰ دیدگاه فروشنده فایل ...

بلوک مبلمان ساختمان-نقشه اتوکد آماده جهت درج در طراحی

یکشنبه ، ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20 views ۰ دیدگاه فروشنده فایل ...

طراحی مجتمع مسکونی-جزییات کامل-پژوهش ارشد

فهرست موضوعات: شناخت موضوع: مقدمه. طرح مسئله. معماری ارگانیک. سایت. فرضیات/سوالات. اهداف روش گرد آوری اطلاعات. ابزار گرد آوری اطلاعات. فصل دوم ادبیات موضوع-چهارچوب نظری طرح شاخصه های مسکن مناسب از دید کلی و مقیاس شهری. مسکن و ابعاد آن شاخص های کیفیت مسکن معماری پایدار شکل خانه، حاصل مجموعه ای از عوامل اجتماعی –فرهنگی (پایداری اجتماعی-فرهنگی). هویت از نظر راپاپورت. باز کردن مبحث هویت. پایداری زیست-محیطی. پایداری اقتصادی. سعی در ایجاد معماری پایدار با استفاده از تکنولوژی. مطالعه ی موردی ...

فهرست بهای واحد پایه رشته فاضلاب سال ۹۵ با فرمت اکسل

جمعه ، ۱۶ مهر ۱۳۹۵ 14 views ۰ دیدگاه فروشنده فایل ...

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۹۵ با فرمت اکسل

جمعه ، ۱۶ مهر ۱۳۹۵ 9 views ۰ دیدگاه فروشنده فایل ...

فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۹۵ با فرمت اکسل

جمعه ، ۱۶ مهر ۱۳۹۵ 13 views ۰ دیدگاه فروشنده فایل ...

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۹۵ با فرمت اکسل

جمعه ، ۱۶ مهر ۱۳۹۵ 13 views ۰ دیدگاه فروشنده فایل ...

اثر زلزله بر سدها بتنی وزنی

جمعه ، ۱۶ مهر ۱۳۹۵ 14 views ۰ دیدگاه فروشنده فایل ...

طراحی و اجرای جداگرهای میان قابی (دیوارهای غیر باربر )

جمعه ، ۱۶ مهر ۱۳۹۵ 12 views ۰ دیدگاه طراحی و اجرای جداگرهای میان قابی (دیوارهای غیر باربر ) ...

ضوابط صدور پروانه در شهرداری

جمعه ، ۱۶ مهر ۱۳۹۵ 13 views ۰ دیدگاه فروشنده فایل ...